במאמר זה מוצגים כל סוגי הפטור משירות צבאי שקיימים. המאמר סוקר כל סוג פטור בקצרה על מנת לאפשר לך לבדוק מהו סוג הפטור המתאים ביותר למצבך. המידע במאמר זה הינו כללי ונועד לאפשר לכם/ן להכיר טוב יותר את התהליך הרלוונטי למצב הפרטי שלכם/ן. תוכל למצוא באתר מידע מקיף ומעמיק יותר על כל סוג פטור. לכל שאלה, התייעצות ומידע נוסף מומלץ לפנות לרשת הליווי של פרופיל חדש. שים לב כי המידע המוצג המאמר זה הוא מידע כללי ואינו מעמיק דיו, על כן מומלץ להתייעץ בנוסף לקריאה באתר עם המלווים של רשת הליווי.

פטור רפואי (“פרופיל 21″) – הסיבה למתן הפטור יכולה להיות כל בעיה רפואית מתוך קבוצה די גדולה של בעיות פיזיות או נפשיות, שהופכות את החייל/ת  או את המועמד  לבלתי כשיר לשירות; למשל דיכאון, שהכרה בו בידי הקב”ן היא סיבה נפוצה לקביעת פרופיל 21. כלומר אם חסרה לך רגל, אם יש לך אסתמה קשה במיוחד או אם אתה סובל מדיכאון – בכל המקרים האלה תקבל את אותו הפטור, פרופיל 21 .
פרופיל 21 הוא פטור רפואי. המשמעות שלו היא שבעל הפרופיל אינו כשיר לשרת בצבא מסיבות בריאותיות. הוא מציין גם פטור מטעמי בריאות וגם פטור מסיבות נפשיות. כדי לקבל פרופיל 21 מסיבות נפשיות שעולות בעקבות השירות הצבאי צריך להיפגש עם קצין בריאות נפש (קב”ן) ולאחר מכן עם פסיכיאטר צבאי וועדה רפואית.כל פטור רפואי משירות צבאי נקרא פרופיל 21 והסיבות למתן הפטור הרפואי נשארות חסויות (למעט מספר גופים ממשלתיים מצומצם כמו לדג’ משרד הרישוי) לגופים אזרחיים אין דרך לדעת מה הסיבה למתן הפטור.

אי-עמידה ברף הגיוס-[שנקבעת לפני הגיוס] – פטור זה נקבע וניתן על ידי הצבא לאחר הצו הראשון. פטור אי התאמה נשלח לבתיהם/ן של מועמדים/ות לשירות שבשלב אימות הנתונים קבע צה”ל כי הקב”א (קבוצת איכות) שלהם/ן נמוכה; זאת אומרת שהנתונים שלהם/ן נמצאים מתחת לרף הגיוס. וניתן למועמדות למי שנכשלו במבחנים בצו הראשון, ומביעים/ות חוסר מוטיבציה בולט לשרת בצבא.  על תעודת הפטור כתוב לרוב “עודף כוח אדם”. פטור זה ניתן לרוב למועמדות לשירות ומקרים נדירים יותר למועמדים לשירות.

אי התאמה [שנקבעת לפני הגיוס] פטור זה ניתן למועמדים/ות לשירות שהצבא החליט לא לגייס עקב מצב משפחתי או כלכלי קשה (בעיות כלכליות בבית, סיפורים מורכבים במשפחה וכו) או למועמדים/ות בעלי/ות עבר פלילי. ברובם המוחלט של המקרים פטור אי התאמה ניתן ביוזמתו של הצבא. לכן, מי שמגיש/ה בקשה לפטור אי התאמה נענה/ת כמעט תמיד בתשובה שלילית.  פטור אי התאמה ניתן לרוב לנשים אך במקרים מסוימים הוא ניתן גם למועמדים לשירות ,לרוב במקרים של עבר פלילי.

אי-התאמה [שנקבעת בשלב השירות הצבאי] – הפטור ניתן לחיילות או חיילים שהמפקדים שלהם המליצו שיעלו לוועדה בעקבות מעבר בין כמה יחידות או תפקידים, “התנהגות רעה וחמורה” (לפי הגדרת הצבא) ,צבירת תקופות נפקדות ועריקות ארוכות, כליאה של יותר ממאה ימים או יותר, הרשעה בבית דין צבאי בעברות של סחר בסמים ואלימות; בקשת ועדת אי-התאמה מצד החייל יכולה להיות מגובה במכתב מעורך דין. למרות זאת, נהליו של פטור זה אינם ברורים וקבלתו תלויה תחילה בהחלטה אישית של המפקדים להמליץ על כינוס הוועדה ולבסוף באישור (או ביטול) המלצות הוועדה על ידי מפקד מיט”ב או מיופי כוחו.

פטור לנשים נשואות, נשים בהיריון או אמהות – פטור זה ניתן למועמדות לשירות וחיילות שהנן נשואות, בהיריון או אמהות לילדים. הפטור אינו ניתן לגברים ולא במקרים של חוזים מיוחדים (למשל, חוזה עתודה). כדי לקבל פטור זה יש לשלוח אישורים למיט”ב (לפני השירות) או להודיע על שינוי בפרטים האישיים למפקד הישיר ולשלישות.

פטור מטעמי הכרה דתית – פטור זה ניתן למועמדות לשירות שמצהירות כי הן שומרות מסורת ומקיימות אורח חיים דתי. על מנת לקבל פטור מטעמי דת עלייך להביא מסמך מהרבנות שמאשר כי את אכן מקיימת אורך חיים דתי או תצהיר מבית משפט אזרחי. הצבא מסנן את הבקשות לפטור זה בעיקר לפי בית הספר בו המועמדת לשירות למדה ולפי התאריך שבו בוצעה הפניה (כמה שהיא הוגשה מוקדם יותר הסיכוי לקבלת הפטור גבוהה יותר) ישנם מקרים בהם לאחר קבלת הפטור מועמדות לשירות נתונות במעקב סמוי של גורמים צבאיים או חברות פרטיות שהצבא שוכר על מנת לאמת את הצהרתן. במקרים בהם הצבא מסרב לתת פטור לאחר הגשת תצהיר (מהרבנות או מבית משפט אזרחי) הוא כמעט תמיד יתעקש לא לאפשר קבלת פטור על פי סעיף זה למבקש/ת. גם במקרים אלו ניתן לפנות לרשת הליווי של פרופיל חדש

פטור מטעמי מצפון – פטור זה ניתן למועמדים לשירות שוועדת המצפון של הצבא הכירה בהם בתור פציפיסטים.ישנה ועדה פנימית של הצבא שבוחנת את הבקשות לפטור מצפון. התהליך לקבלת פטור מצפון הינו תהליך סבוך ומומלץ להתייעץ עם רשת הליווי לפני תחילת תהליך זה. ועדת המצפון מכירה בתור פציפיסטים באנשים המתנגדים לכל סוג של אלימות ונמנעים מלנקוט בה, כולל למטרות הגנה עצמית. בשביל להתחיל את תהליך קבלת הפטור יש לכתוב מכתב המפרט את אמונותיך,ולגבות אותו בתצהיר משפטי ולשלוח אותו ללשכת הגיוס. לאחר מכן נקבע ריאיון אישי, ואחריו מתכנסת הוועדה. ישנם א.נשים שבחורות מסיבות פוליטיות או אחרות לא להשתחרר דרך ועדת מצפון ולהתעלם מהקריטריונים שלה ונוקטות בפעולות לקבלת אחד מהפטורים האחרים ברשימה. לאחר החלטת הועדה ישנה אפשרות להגשת ערעור על ההחלטה בו מבקשים עיון חוזר בהחלטה ע”י אותה ועדה, ההחלטה על הערעור הינה סופית ואין דרך לערער עליה.