כתבה בטלוויזיה החברתית על הנסיון של קבוצות מיעוט בחברה הישראלית להשתלב בחברה דרך הצבא ובחינת המיתוס “השירות הצבא ככרטיס כניסה לחברה הישראלית”.

האם הצבא מאפשר קרש קפיצה להשתלבות בחברה הישראלית או שמא הוא מנציח ומשמר את המבנים החברתיים והאפליה בחברה שלנו?

לצפייה בכתבה “הצבא ככרטיס כניסה לחברה הישראלית” הטלוויזיה החברתית