כתבה בה”ארץ” על ספרו של יגיל לוי “היררכיית המוות” על פיו חיילים ממעמד כלכלי נמוך מתים יותר בעימותים צבאיים; דמם של המילואימניקים יקר יותר; צה”ל מגן על חיילים על חשבון פגיעה באזרחים.

לקריאת הכתבה “שאחרים ימותו בעד ארצנו” הארץ