קבלת פטור מצה”ל אינה אמורה על פי החוק להשפיע על קבלתך לעבודות, ופסילת מועמדותך לעבודה מסוימת על בסיס הפטור נחשבת אפליה בלתי חוקית. המידע הנשמר אצל הצבא נשאר חסוי באזרחות, ורק לגורמים ממשלתיים מסוימים יש גישה אליו.
במציאות קורה שאנשים מופלים על רקע שירותם/אי שירותם בצבא. במקרים כאלו ניתן לפנות למספר יחידות במשרד התעסוקה והמספר (נציבות שיוויון בעבודה) או לאגודה לזכויות האזרח.

אחד הגופים שיש לו גישה למידע על סיבת הפטור שקיבלת מהצבא הוא האגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון הפנים . לעתים רחוקות יבקשו ממך לגשת למבחן כשירות נוסף לפני קבלת רישיון הנהיגה. זוהי בדיקה טכנית פשוטה שרוב האנשים עוברים, אך נאלצים לשלם עבורה כמה מאות שקלים. (מבחן הכשירות הוא אוסף של כמעט 1000 שאלות הבודקות תכונות של זהירות כיבוד חוק וכדומה.. לקריאה מורחבת בנושא עבוד לדף “המבחן במשרד הרישוי”)

קבלת פטור 21 לא תפגע בקבלתך לאוניברסיטה או לקורסים מקצועיים, ושום גורם אינו יכול לדעת את פרטי קבלת הפטור – פטור מטעמים רפואיים (פרופיל 21) מציין פטור ממגוון סיבות, גופניות ונפשיות כאחת, והגורמים לקבלתו חסויים. ישנם חוגים באוניברסיטה (לדג’ רפואה, פסיכיאטריה) שעל מנת להתקבל אליהם נדרש לעבור ראיון אישי בו הנושא יכול לעלות.

פטור 21 עלול להוות בעיה בקבלה למשרות בתעשיות הבטחון.

להתייעצויות בנושאים ספציפיים יותר ניתן לפנות לרשת הליווי